Kirkevalg 2023


Det er kirkevalg 11. september 2023, samtidig med kommunevalget. Da velges nytt menighetsråd og nye medlemmer av bispedømmeråd og kirkemøtet.   

Les mer
 

Kirkevalg 2023


Det er kirkevalg 11. september 2023, samtidig med kommunevalget. Da velges nytt menighetsråd og nye medlemmer av bispedømmeråd og kirkemøtet.   

Les mer

Nytt menighetsråd


Kirkevalget er over og vi har fått et nytt menighetsråd.  

Les mer
 

Nytt menighetsråd


Kirkevalget er over og vi har fått et nytt menighetsråd.  

Les mer

Ledig stilling som diakon/diakonimedarbeider

Vi har ledig vikariat i stilling som diakon/diakonimedarbeider.

Les mer

Nye gravplassvedtekter

Øksnes kirkelige fellesråd har vedtatt ny forskrift om gravplassvedtekter for Øksnes kommune. Vedtektene har vært på høring uten at det kom...

Les mer

Påmelding til dåp

Ønsker dere dåp? Vi jobber med mulighet for digital påmelding til dåp, og regner med det er tilgjengelig fra høsten 2023. Inntil vider...

Les mer

Hull i bakken på gravplassen på Finnvåg

Vær obs om du besøker gravplassen på Finnvåg.

Les mer
Se flere artikler