Kirkevalg 2023


Det er kirkevalg 11. september 2023, samtidig med kommunevalget. Da velges nytt menighetsråd og nye medlemmer av bispedømmeråd og kirkemøtet.   

Les mer
 

Kirkevalg 2023


Det er kirkevalg 11. september 2023, samtidig med kommunevalget. Da velges nytt menighetsråd og nye medlemmer av bispedømmeråd og kirkemøtet.   

Les mer

Høring - nye gravplassvedtekter for Øksnes


Øksnes kirkelige fellesråd legger med dette ut forslag til nye gravplassvedtekter ut på høring. Høringsfrist er satt til 8. mai.    

Les mer
 

Høring - nye gravplassvedtekter for Øksnes


Øksnes kirkelige fellesråd legger med dette ut forslag til nye gravplassvedtekter ut på høring. Høringsfrist er satt til 8. mai.    

Les mer

Påmelding til dåp

Ønsker dere dåp? Vi jobber med mulighet for digital påmelding til dåp, og regner med det er tilgjengelig fra høsten 2023. Inntil vider...

Les mer

Konfirmasjon 2024

Konfirmasjon 2024 Det blir et informasjonsmøte om konfirmasjon 2024 en gang i juni i år, dato er ikke fastsatt. Det kommer en invitasj...

Les mer

Høring - nye gravplassvedtekter for Øksnes

Øksnes kirkelige fellesråd legger med dette ut forslag til nye gravplassvedtekter ut på høring. Høringsfrist er satt til 8. mai.   ...

Les mer

Hull i bakken på gravplassen på Finnvåg

Vær obs om du besøker gravplassen på Finnvåg.

Les mer