Kirkevalg 2023


Det er kirkevalg 11. september 2023, samtidig med kommunevalget. Da velges nytt menighetsråd og nye medlemmer av bispedømmeråd og kirkemøtet.   

Les mer

 

Kirkevalg 2023


Det er kirkevalg 11. september 2023, samtidig med kommunevalget. Da velges nytt menighetsråd og nye medlemmer av bispedømmeråd og kirkemøtet.   

Les mer

 

Festeavgift for 2021


Faktura for festeavgift som skulle vært sendt i 2021 er sendt ut i disse dager. Vi har hatt utfordringer med omlegging til nytt regnskapsprogram og beklager at dette kommer så sent. Spørsmål kan tas opp med oss i kirka på telefon 76119150. Eller via e-post til post@oksnes.kirken.no

Les mer

 

Festeavgift for 2021


Faktura for festeavgift som skulle vært sendt i 2021 er sendt ut i disse dager. Vi har hatt utfordringer med omlegging til nytt regnskapsprogram og beklager at dette kommer så sent. Spørsmål kan tas opp med oss i kirka på telefon 76119150. Eller via e-post til post@oksnes.kirken.no

Les mer

 
 

Hull i bakken på gravplassen på Finnvåg

Vær obs om du besøker gravplassen på Finnvåg.

Les mer

 

Konfirmasjonsdatoer 2023, 2024 og 2025

Menighetsrådet drøftet dato for konfirmasjon i 2023, 2024 og 2025 i møte 24. mai. Selv om datoene under er vedtatt må vi ta forbehold om a...

Les mer

 

Markusevangeliet

Forestilling om Markusevangeliet ved Christian Stejskal - Myre kirke kl. 20.00

Les mer

 

Lys på kirkegårdene

Vi har hatt elektriker for å utbedre jordfeil på Melya og på Myre.

Les mer