Tilbud for voksne


Gudstjenestene er kjerneaktiviteten for menigheten.

I løpet av året har vi mellom 60 og 70 gudstjenester i Øksnes. Omtrent en i måneden i Alsvåg, oftest to i måneden på Myre, mens vi i Langenes kirke har litt mer enn en i måneden om sommeren og litt færre vinterstid. I Øksnes kirke har vi normalt 3 gudstjenester i året. Ut over gudstjenestene har vi gjerne salmekveld 2-3 ganger i halvåret, ofte på søndag uten gudstjeneste.


Det er en bibelgruppe i menigheten. Denne møtes annenhver tirsdag i Myre kirke. Ta gjerne kontakt med kirkekontoret eller soknepresten om du vil være med.


Hver onsdag er det kaffetreff i menighetssalen i Myre kirke. Der tar en med egen matpakke, og møtes til lunsj, sang og en kort tekstlesing. Deltakerne er i hovedsak pensjonister.


Ellers trenger vi alltid voksne som kan bidra - med dugnad, som kirkeverter, tekstlesere, voksenledere på aktiviteter eller annet. Vi setter pris på alle som bidrar.