Hull i bakken på gravplassen på Finnvåg


Vær obs om du besøker gravplassen på Finnvåg.

Vi har de siste årene opplevd at det oppstår noen hull i bakken. Det kan skje når jord synker sammen, det kan skje om det er noe erosjon under torva vi ikke ser. Kanskje er det elgen som har satt spor etter seg. Uansett er det verdt å være oppmerksom på at der kan være noen hull, og lett å tråkke over om en treffet et hull. Vi forsøker å fylle i de hullene vi oppdager, men vi ser ikke alle og har ikke alltid kapasitet til å både klippe og gjøre annet stell innenfor hurtigbåtens rutetider.

Tilbake