Kontaktinformasjon


Øksnes kirkelige fellesråd

Besøksadresse: Kirkeveien 10, 8430 Myre - se kart
Postadresse: 
Postboks 384, 8439 Myre
Telefon: 76 11 91 50
Epost: post@oksnes.kirken.no

Kontorkonsulent

Nina Haugerud Amundsen

99577141

Send epost

Kirketjener/graver

Ingrid Lie Brun

48207886

Send epost

Kirkeverge

Tore Christiansen

45619198

Send epost

Organist

Victoria Sovatkina

76119150

99533192

Send epost

Diakoniarbeider

Ann Jorid Stavnes

99503881

Send epost

Prestevikar

Gry Anbeth Åland

90738470

Send epost