Gravferd


Gravferd er som regel tungt. Kirkens liturgi for gravferd skal hjelpe oss å ta farvel med avdøde, og den peker på troens håp om oppstandelse til evig liv. 

Den første kontakten med kirka skjer ofte med at begravelsesbyrået varsler kirka og avklarer hvilket tidspunkt som passer for begravelse. Noen tar kontakt direkte med kirka fordi de har spørsmål, eller fordi de ønsker kontakt med en prest. De fleste får god veiledning fra begravelsesbyrå til alle de valg som skal gjøres. Til seremonien i kirka skal det velges salmer og en kan vurdere om en ønsker sanginnslag.

 

Båreandakt

Noen ønsker også en båreandakt hjemme eller på institusjonen der avdøde bodde samme dag som vedkommende gikk bort. Vi forsøker å stille opp til båreandakt såfremt vi har kapasitet.