Konfirmasjon


Kjære konfirmanter 

Til den kristne tro er dere døpt. I den kristne tro er dere opplært.
Kom nå frem til Herrens alter, så skal vi be for hver enkelt av dere i Jesu navn.
 Teksten over bildet er det som sies i konfirmasjonsgudstjenesten og selve konfirmasjonen finner sted. Å konfirmere seg i kirken handler om å lære mer om den tro du fikk i dåpen. Det handler om å gjøre egne valg. Det handler om å modnes. Det handler om opplevelser. Det handler om å spørre og lete etter dine egne svar. Det handler om å utfordre og bli utfordret.

I Øksnes starter vi vanligvis konfirmasjonstiden med et informasjonsmøte i juni og selve konfirmasjonsundervisningen starter vi med en leir i månedsskiftet august-september. Alle som er døpt og registrert som medlem i Den norske Kirke får tilsendt informasjon, men konfirmasjonsundervisningen er åpen også om en ikke er døpt. Om en ikke har fått invitasjon er det bare å ta kontakt med kirkekontoret.

 

Konfirmantpåmelding