Menighetsrådsvalg


Menighetsrådet har godkjent nominasjonskomiteens liste til høstens menighetsrådsvalg.

1 Peter Jakobsen (41), Myre

2 Mona Kristine Rosvold (66), Strengelvåg

3 Lill Hege Hagenes (50), Alsvåg

4 Olav Gunnar Lind (77), Strengelvåg

5 Harriet Rognlid Friis (73), Myre

6 Mona Elisabeth Pedersen (56), Myre

7 Sigrun-Olise Vågø Kjørseng (32), Myre

8 Kamilla Larsen Meland (27), Strengelvåg

9 Ellinor Anny Pedersen (75), Alsvåg

10 Trond Karstein Johansen (68), Myre

11 Martin Arntzen (21), Gisløy

12 Unni Alise Sørdahl (68), Alsvåg

13 Ruth Eva Pedersen (74), Alsvåg

14 Oddveig Karin Lind (63), Strengelvåg

 

Dette er listen fra nominasjonskomiteen menighetsrådet satte ned høsten 2022. Det er anledning til å fremme supplerende kandidater innen kl. 12.00 den 15. mai. Det er krav om 5 underskrifter for å fremme supplerende ekandidater, mer info om dette kan en få ved henvendelse til kirkekontoret. 

Tilbake