Konfirmasjon 2024


Konfirmasjon 2024

Det blir et informasjonsmøte om konfirmasjon 2024 en gang i juni i år, dato er ikke fastsatt. Det kommer en invitasjon og det kommer på denne hjememsiden og på menighetens facebookside.

Tilbake