Konfirmasjonsdatoer 2023, 2024 og 2025


Menighetsrådet drøftet dato for konfirmasjon i 2023, 2024 og 2025 i møte 24. mai. Selv om datoene under er vedtatt må vi ta forbehold om at det kan skje endringer. Det kan knyttes til usikker prestesituasjon eller andre omstendigheter som kan medføre at det blir endring. Datoene kan ikke anses endelige før vi har avholdt informasjonsmøte i juni for de som skal konfirmeres året etter.

 

2023:

Vi er usikre på om det er kommunisert ut flere ulike datoer for konfirmasjon i 2023. Vi har nå et vedtak om søndag 30. april i Alsvåg og lørdag 6. mai i Langenes, men vi kan ha formidlet andre datoer tidligere. Endelig avklaring vil skje senest i informasjonsmøte om konfirmasjon for 2008-kullet som blir avholdt i juni i år. På Myre er datoene i 2023 13. og 14. mai.

 

2024:

Langenes 4. mai

Alsvåg 9. mai

Myre 11. mai

 

2025:

Myre 10. mai

Langenes 24. mai

Alsvåg 29. mai

Tilbake