Barnekor


Barnekoret er i dag bestående av jenter fra 1. og 2. klasse.

 

Koret øver hver tirsdag i Myre kirke kl 1700 - 1800.

Koret vil vanligvis delta på noen gudstjenester i løpet av året.

Kontaktperson er organist Viktoria Sovatkina mob 99 53 31 92.

Tilbake