Koronatiltak i kirka


Vi avlyser Olsok-gudstjeneste i Nyksund 29. juli. 

 

På grunn av smittesituasjonen i Øksnes avlyser vi gudstjenesten som var planlagt på Zoar i Nyksund 29. juli. Fiskernes dag på Øksnes 1. august er under vurdering. Gudstjenesten kan bli erstattet av en dåpshandling kun for dåpsfølget og familien, eller avlyst helt. Vi tar sikte på en markering og en kransenedleggelse ved minnesmerket, men også det kan bli utsatt til senere. Vi gjør en ny vurdering onsdag.

 

Planlagt gudstjeneste med dåp i Langenes kirke søndag 8. august kan avlyst eller erstattet med en dåpshandling for dåpsfølget, det blir vurdert tidlig neste uke.

Tilbake