Aktiviteter i kirka og smittevernregler


Regelverket knyttet til smittevern legger store begrensninger på aktivitetene i kirka. Her kan du lese mer om hva som skjer og hvilke begrensninger som gjelder.

 

De fire viktigste elementene i regelverket for aktivitet i kirka er disse:

1. Det er ikke lov å ha mer enn 10 deltakere på kirkelige arrangement.

2. Det er lov å ha 50 deltakere i begravelse.

3. Det er lov med arrangement for barn og unge

4. Det skal være 2 meter avstand mellom personer som synger

 

Som overalt ellers gjelder reglene om å bli hjemme hvis en er syk, vaske/sprite hender og holde avstand.

 

Begrensningen på 10 deltakere på ordinære arrangement gjelder gudstjenster, møter, sangstunder, bibelgrupper - det meste av aktiviteter rettet mot voksne. For oss i Øksnes betyr det at vi noen søndager ikke arrangerer gudstjeneste. Andre søndager vil vi legge til rette for en eller flere små gudstjenester med åpning for 10 deltakere, med påmelding.

 

Barn og unge

Speideren er startet opp igjen, men legger opp til at all aktivitet framover blir utendørs. Englekoret vil etterhvert starte opp, da det er tillatt med aktivteter også inne for barn og unge. Konfirmantene har startet undervisning, og samles de fleste onsdagene framover.

 

Maks 50 i begravelser og kun fra Myre kirke

I begravelser er det gitt et unntak fra regelen om maks 10, i begravelse kan det være 50 deltakere. De som er arrangører eller medvirker aktivt kommer i tillegg.

Til begravelser bruker vi nå kun Myre kirke, da det her ligger vesentlig bedre til rette for å ivareta smittevernhensyn. Det er bare er Myre kirke som er stor nok til å opprettholde god nok avstand ved sang, det er den eneste kirka der vi har mer enn et toalett og Myre kirke har bedre plass i inngangspartiet.

Kravet om 2 meter avstand mellom personer som synger (personer som ikke er fra samme kohort/smittegruppe) medfører at vi bruker annenhver benk og at vi må settes av 4 ledige plasser mellom hver kohort sideveis.

Vi kan imidlertid bruke andre bygg til arrangement der maks antall deltakere er 10.

 

Mer om påmelding

Vi bruker hjemmesiden for påmelding. Til noen arrangement blir det påmelding en og en - en må skrive inn hvert navn, med eget telefonnummer. Andre arrangement har mulighet for å registrere et navn, et mobilnummer og så legge til hvor mange flere det er i samme kohort. Dette vil framkomme når en klikker på lenken for påmelding.

 

 

Tilbake