Sorggruppe


Har du mistet en av dine nære? Da kan kanskje «Leve videre»gruppen være noe for deg.

Her kan du treffe andre, få nye impulser og et nettverk som vet noe om hva det vil si å miste. Sorggruppen er for voksne og ledes av kreftsykepleier i Øksnes Jorid Torgvær og kapellan Evy Brun. Det er oppstart av sorggruppe en gang per år.   

Sorg er en naturlig og normal reaksjon på tap. Sorgen har mange uttrykksmåter og nyanser. Sorgbearbeiding innebærer mange oppgaver, og vi ser at sorgarbeidet gjøres i ulikt tempo og på ulike måter. Mange føler forventninger til hvordan en bør takle en slik tapssituasjon. Slike forhold kan gjøre det enda vanskeligere for den som sørger. 

I en sorggruppe vil du møte andre også som opplever sorg og savn i forbindelse med dødsfall der noen som stod en nært gikk bort. Om det er omtrent et halvt år eller mer siden du mistet den du var glad i, du er uansett velkommen til å delta. Vi som gruppeledere tror at deltakelse i gruppe kan føre til positiv bearbeidelse og nytt livsmot. Derfor kaller vi det «Leve videre»-gruppe. Vi skal ikke være terapeuter eller rådgivere, men bidra til at alle får sette ord på sorgen, anledning til å komme med spørsmål, og ellers sørge for ei god og trygg ramme rundt gruppa. 

Kunne du tenke deg å være med i sorggruppe? Kontakt kirkekontoret eller prest Evy Brun for mer informasjon om tid og sted.

Tilbake