Øksnes kirke lyssatt


Etter en del år uten lys i de gamle flomlysene ved Øksnes kirke fikk vi i desember ferdigstilt ny flombelysning.

 

Øksnes kirke har stått uten utvendig belysning det siste tiåret. De gamle halogenlysene var energikrevende, og ble tatt ut av bruk for å spare strøm og penger for 10-15 år siden. I forbindelse med arbeid med utbedring av vann- og råteskader kom det et ønske om å få tilbake flomlys på dette flotte, historiske kirkebygget.

Ny belysning ble innarbeidet i prosjektkostnadene for utbedringene av vann- og råteskader, og med tilskudd fra Stiftelsen Sat Sapienti, Stiftelsen UNI og rentekompensasjon for kapitalkostnadene fra staten (Husbanken) var det mulig å realisere både de nødvendige utbedringene og ny belysning.

Etter en første runde med spørsmål til flere mulige leverandører helt uten respons, fikk vi i høst inn et tilbud. I løpet av høsten har vi hatt tre turer til Øksnes med Stig Lind AS, og den 7. desember kunne vi slå på 4 kraftige led flomlys. Med disse lysene er kirka opplyst fra alle kanter.

Vi takker bidragsyterne som har gjort prosjektet mulig og Sting Lind AS for vel utført arbeid. Kommer en forbi Øksnes med båt er kirka et veldig tydelig landemerke, nå også et lys i mørket. Og kommer du kjørende langs Steinlandsfjorden og kaster et blikk utover mot Skogsøya skal det noen steder være mulig å se et ekstra godt opplyst kirkebygg.

Tilbake