Konfirmasjonsdatoer 2024-2027


Konfirmasjonsdatoer for årene 2024-2027.

2024:

4. mai: Langenes kirke

9. mai: Alsvåg kirke

11. mai: Myre kirke kirke

Konfirmantene er fordelt på grupper og tidspunkt.

 

2025:

10. mai Myre kirke

24. Mai: Lagnenes kirke

29. Mai: Alsvåg kirke

Tidspunkter avklares i informasjonsmøte i Myre kirke 12. juni kl. 18.00. Det åpnes også for å melde seg på til ulike kirker på ulike tidspunkt under dette møtet.

 

2026:

9. mai kl. 11.00 Myre kirke

9. Mai kl. 13.00 Langenes kirke

14. Mai kl. 11.00 Alsvåg kirke

14. Mai kl. 13.00: Myre kirke

16. Mai kl. 13.00: Langenes kirke

23. Mai kl. 11.00: Øksnes kirke

Det forutsettes at de som eventuelt ønsker konfirmasjon i Øksnes kirke selv må ordne logistikk med båtskyss.

 

2027:

6. mai kl. 11.00 Langenes kirke

6. Mai kl. 13.00: Myre kirke

8. mai kl. 11.00 : Alsvåg kirke

22. mai kl. 11.00 Myre kirke

22. Mai kl. 13.00 Langenes

 

Det er begrenset antall plasser ved hver konfirmasjonsgudstjeneste - ikke minst på Langenes. Vi kan derfor ikke garantere at alle får plass på i den kirka og på det tidspunkt en ønsker. Informasjon om mulig forhåndspåmelding kommer tidligst etter informasjonsmøte for konfirmanter 2025 12. juni 2024.

Tilbake