Øksnes menighet > Livets gang > Dåp

Dåp

Den allmektige Gud har nå gitt deg sin Hellige ånd, gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Han styrke deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg

Dåpen - inn i fellesskapet
Dåpsdagen er en gledesdag for familien og kirken. Dåpen er inngangsporten til det kristne fellesskapet i kirken. I dåpen blir vi Guds barn og får Den hellige ånd. I dåpen begynner livet som en kristen. De fleste som blir døpt i Den norske kirke, blir døpt mens de er babyer, men også større barn, ungdommer og voksne blir døpt i vår kirke. Dåpen foregår normalt under en vanlig gudstjeneste.

Melde dåp
Det første man må gjøre er å finne en dåpsdato. Sjekk gjerne gudstjenestelista (forsiden) vår når du planlegger dåpen. Det er ikke alle gudstjenester som er åpne for dåp, er du usikker så spør Tove Ekran på kirkekontoret. Når du vet hvilken dag du vil ha dåp, tar du kontakt med Tove Ekran på kirkekontoret for å melde dåp. Kirkekontoret vil ordne de nødvendige papirene, men trenger en kopi av barnets fødselsattest fra de foresatte. 

Dåpssamtale
Før dåpen blir det avtalt en dåpssamtale med presten. Dåpssamtalen er en samtale om troen og om det å oppdra barnet i en kristen tro. Foresatte er barnets viktigste forbilder og lærere, også når det kommer til tro. I dåpssamtalen vil presten ofte inviterer foreldrene til å finne en eller flere i dåpsfølget som kan bidra med tekstlesning under dåpshandlingen. I dåpssamtalen vil også menighetens tilbud til barn og unge bli presentert.

Faddere
Å bli spurt om å være fadder er en stor ære. Fadderne er vitner om at barnet er døpt, og skal, sammen med foreldrene, bidra til at barnet oppdras i en kristen tro. Å jevnlig be for barnet er en viktig fadderoppgave. Alle som blir døpt skal ha minst to, og maks seks faddere. For å være fadder må man være minst 15 år gammel, man må være medlem av Den norske kirke, eller et annet kristent kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåpen.

Øksnes menighet ønsker å synliggjøre faddernes viktige oppgave og å gi dåpsbarnet en gave. Vi ber derfor foresatte om å vele en fadder som får overrakt en dåpspose. I posen er det to gaver til dåpsbarnet. Det er et tøylam som skal gis barnet på et års dåpsdag, og en barnebibel som kan overrekkes på andre års dåpsdag.

Faddergave
Er du fadder og lurer på hva som er en passende gave? Vi vil gjerne anbefale at du gir barnet et medlemskap i dåpsklubben Tripp Trapp.

Dåpsklut fra Madagaskar
Etter at barnet er døpt blir hodet tørket med en håndsydd dåpsklut fra Madagaskar. Dåpskluten får familien etter gudstjenesten. Dåpsklutene har due som motiv. Duen minner oss om at vi i dåpen får Den hellige ånd og at vi døpes inn i en verdensvid kirke, til et liv i kjærlighetens tjeneste. Broder gjerne navn og dåpsdato på kluten etterpå. Dåpskluten og posen med gaver er begge produsert ved et prosjekt menigheten støtter på Madagaskar, du kan lese mer om det her

Vi bor ikke i Øksnes, men vil døpe i Øksnes.
Ta først kontakt med kirkekontoret i Øksnes for å sjekke dåpsdato. Ta deretter kontakt med kirkekontoret på ditt hjemsted. Si fra om hvilken dato dere har avtalt å gjennomføre dåpen i Øksnes. Presten på deres hjemsted vil da gjennomføre dåpssamtalen med familien, og kirkekontoret på hjemstedet vil ordne papairarbeidet. 

Spørsmål?
Har du mer du lure på om dåpen i Den norske kirke? Kanskje du kan finne svar her. Eller ta kontakt med en av menighetens prester for en samtale. 

Her finner du mer om dåpen og Den norske kirkes dåpsliturgi.