Konfirmasjoner i Øksnes 2021


Det blir konfirmasjoner i Øksnes 2., 3. og 16. oktober, samt 8. og 9. mai.

 

Menighetsrådet har gjort vedtak om å utsette konfirmasjonene til høsten, og ordinære konfirmasjonsdager blir

 

2. oktober i Myre kirke (kl. 11.00 og 13.00)

3. oktober i Langenes kirke (kl. 11.00 og 13.00)

16. oktober i Alsvåg kirke (kl. 11.00)

 

Noen familier har etter særskilt ønske fått anledning til å ha konfirmasjon i mai. Så fremt smittevernhensyn tillater oss å gjennomføre, er det planlagt konfirmasjonsgudstjeneste i Myre kirke 8. mai kl. 13.00 og "ordinær" gudstjeneste med konfirmasjon i Myre kirke 9. mai kl. 11.00.

Tilbake