Øksnes menighet > Diakoni

Diakoni

Sorggruppe

"Leve videre" - Sorggruppe for voksne    Les mer...

Julemateskene

Gruer du deg til julens forventninger om ekstra mat og gaver?    Les mer...

38 000 kr inn på menighetens vårbasar!

   Les mer...

Andre tilbud

Les mer om lørdagskaffe, lørdagsgrøt og bussturer.    Les mer...

Kaffetreffet

Kaffetreffet har holdt på i over 25 år i Myre kirke og møtes fremdeles hver uke...   Les mer...

Medlemmer

Diakoniutvalget pr. 22.01.13

Leder:

Karen Elisa Holm, Alsvåg

Nesteleder:
Dag Nilsen, Myre

Edvard E. Knudsen, Myre

Judith Hermansen, Gisløya

Siv Nilsen, Myre

Fra menighetsrådet:
Oddveig Lind, Strengelvåg

1. vara:
Anja Holm Berntsen, Alsvåg

2. vara:
Lilla Jakobsen, Myre

Diakoniutvalget

Øksnes menighet har et diakoniutvalg med ansvar for å planlegge og gjennomføre diakonale tiltak i menigheten.

Diakoniutvalget arrangerer lørdagskaffe en gang i måneden på "Paveljongen".
Paveljongen er et møtested for mennesker med et behov for tilrettelegging av miljøtjenesten i kommunen.

I februar holder diakoniutvalget "Lørdagsgrøt" for hele Øksnes!


Bussturen i juni er også et årlig innslag som mange ser frem til.

På bussturen ønsker diakoniutvalget særlig å legge vekt på tilrettelegging slik at alle kan være med og oppleve seg inkludert.
God mat, opplevelser, glede og undring er derfor viktige ingredienser for turen.

Diakoniutvalget er også særlig involvert i gudstjenestene og arrangementene rundt Hellige tre kongers fest, Eldres kirkesøndag, Diakoniens dag og Allehelgensøndag.