Øksnes menighet > Barn og unge

Øksnes menighet har tilbud rettet mot barn i ulike aldergrupper.

Her er en presentasjon av våre tilbud, med informasjon om når de møtes og kontaktinformasjon.

Barn & Unge

Englekoret

Fra 1.klasse.    Les mer...

Øksnes KFUK-KFUM-speidere

F ra 3. klasse.    Les mer...

Karnevalsgudstjeneste

Invitasjon sendes til barn 4 -6 år.    Les mer...

Vintertakkefest

Invitasjon sendes til barn 7 - 9 år. Bildet er tatt av Bladet Vesterålen.    Les mer...

LysVåken

Invitasjon sendes 10 - 11 åringene.    Les mer...