• Utvidelse av parkeringen ved Myre Kirke
  • Utvidelse av Myre kirkegård

Dagens bibelord

Kalender


Aktuelt

Hjemmesiden er under endring

Etter et par år med liten og ingen oppdatering av hjemmesiden er vi såvidt star...   Les mer...

Utvidelse av parkeringen ved Myre Kirke

Det er i dag sendt ut forespørsel om pris på grunnarbeid for utvidelse av parker...   Les mer...

Utvidelse av Myre kirkegård

Torsdag 21. august 2014 var det møte med landskapsarkitekt om framtidig utvidel...   Les mer...

Over 50.000 til fasteaksjonen

Fasteaksjonen brakte i år inn over 50.000. Et flott resulttat.   Les mer...

Om lønnsoppgjøret i kirka for 2013

I brev til Øksnes kommune fra Arbeidsutvalget i Øksnes kirkelige fellesråd er d...   Les mer...

Strategimøte i menighetsrådet

Menighetsrådet hadde strategisamling lørdag 12. oktober. Her satte en fokus på h...   Les mer...

Speiderleir på Øksnes

Flott speiderleir på Øksnes.   Les mer...

38 000 kr inn på menighetens vårbasar!

Lørdag 13.april arrangerte Øksnes menighet sin årlige vårbasar. Det var også de...   Les mer...

kr 43 200 til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Søndag 17. mars deltok konfirmantene, foreldre og andre frivillige i Kirkens Nød...   Les mer...